تیم مدیریت

Management Team

تیم مدیریتی شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین متشکل از مجموعه‌ای کوچک، اما فعال از مدیران باسابقه در حوزه واردات و صادرات است.

محمدرضا جعفرآقایی

  • مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

 

محمود شهراسبی

  • رئیس هیات مدیره

 

سجاد طهماسبی

  • عضو هیات مدیره