تیم مدیریت

Management Team

تیم مدیریتی شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین متشکل از مجموعه‌ای کوچک، اما فعال از مدیران باسابقه در حوزه واردات و صادرات است.

Gholam Reza Saeedi

غلامرضا سعیدی

  • رئیس هیأت مدیره

Mahmood Shahrasbi

محمود شهراسبی

  • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

Ardeshir Mohammadi

اردشیر محمدی

  • عضو هیأت مدیره