میهمان‌پسند

استراتژی «افزایش سهم بازار داخلی از طریق نفوذ در بازار و توسعه سبد محصولات شرکت» شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین در سال 1393 با معرفی برند «میهمان‌پسند» ادامه پیدا کرده است.

برند «میهمان‌پسند» یکی دیگر از برندهای ثبت شده شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین است که مراحل قانونی ثبت آن و نیز طراحی و ثبت رسمی طرح آن در سال 1393 انجام شده است.

طراحی بسته‌بندی برنج 10 کیلوگرمی برای این برند نیز انجام شده است و به زودی شاهد عرضه برنج با بسته‌بندی برند «میهمان‌پسند» به بازار مصرف خواهیم بود.