رنگینا

با توجه به تصویب استراتژی «افزایش سهم بازار داخلی از طریق نفوذ در بازار و توسعه سبد محصولات شرکت» از استراتژی‌های چهارگانه شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین و ضرورت توجه به بازار مصرف نهایی به عنوان بخشی جدی از کل بازار، در سال 1391 اقداماتی برای ثبت برندهایی جهت عرضه انواع محصولات شرکت به صورت بسته‌بندی شده در بین مصرف‌کنندگان نهایی انجام شد.

برند «رنگینا» یکی از این برندهای ثبت شده است که مراحل قانونی ثبت آن و نیز طراحی و ثبت رسمی طرح آن در این سال انجام شده است.

در راستای معرفی برند رنگینا به بازار مصرف، بخشی از شکر سفید تصفیه شده در کارخانه‌های زیرمجموعه به صورت بسته‌بندی‌های 900 گرمی با برند رنگینا به بازار عرضه شده است.

همچنین، از ابتدای سال 1392، واردات برنج هندی با برند رنگینا نیز به مرحله اجرا در آمده و برنج‌های وارداتی با دو نوع بسته‌بندی به بازار عرضه می‌شود.