افزایش دورنمای برداشت ذرت و کاهش چشم‌انداز تولید سویای آمریکا از جانب لن‌ورث

چهار‌شنبه، 13 نوامبر 2013 - شرکت مطالعات محصولات کشاورزی لن‌ورث (Lanworth) روز چهارشنبه پیش‌بینی خود از محصول ذرت آمریکا در سال 14-2013 را اندکی افزایش داد و پیش‌بینی خود از تولید سویای این کشور را تعدیل نمود.

لن‌ورث گفت که پیش‌بینی می‌کند محصول ذرت آمریکا به 13.944 میلیارد سطل برسد که آن را می‌توان با پیش‌بینی 13.938 میلیارد سطلی هفته گذشته این شرکت مقایسه کرد. این شرکت پیش‌بینی جدید خود را به ارزیابی وزارت کشاورزی آمریکا از بازدهی مزارع در ایالت‌های ایلینوی، آیوا و میسوری، که بیشتر از حد انتظار این شرکت بوده‌اند، مرتبط دانسته است.

برای محصول سویای آمریکا، با توجه به تعدیل 900,000 جریبی در سطح زیر کشت سویا در برخی ایالت‌های کم‌اهمیت‌تر از جانب وزارت کشاورزی آمریکا، لن‌ورث پیش‌بینی خود را از 3.293 میلیارد سطل به 3.287 میلیارد سطل کاهش داده است.

لن‌ورث پیش‌بینی خود از تولید گندم در چین در سال زراعی 15-2014 را در 124 میلیون تن تعیین کرده است که 2 درصد نسبت به سال گذشته بیشتر است. این شرکت همچنین گفته است که انتظار دارد تولید گندم 15-2014 اتحادیه اروپایی به 146 میلیون تن برسد که آن هم 2 درصد از سال 14-2013 بیشتر خواهد بود.