افت ذرت در هنگامه نگرانی‌ها از احتمال نپذیرفتن محموله‌های بیشتری از ذرت آمریکا از جانب چین

پنج‌شنبه، 12 دسامبر 2013 - ذرت به دلیل نگرانی‌هایی مبنی بر این که چین، دومین کشور بزرگ مصرف‌کننده جهان، ممکن است محموله‌های بیشتری از ذرت آمریکا را که دارای نژاد اصلاح شده ژنتیکی غیرمجاز است در طول دوره بررسی آن از نظر ایمنی، نپذیرد، افت کرد.

قرارداد تحویل ماه مارسدر بورس شیکاگو تا 0.4 درصد کاهش یافت و به 4.375 دلار در هر سطل رسید و تا ساعت 10:42 ق.ظ. در سنگاپور در قیمت 4.38 دلار در هر سطل قرار داشت. قیمت‌ها دیروز به دلیل وجود نشانه‌هایی از تقاضا برای اتانول، 0.8 درصد رشد کرده بود.

چین در 6 دسامبر اعلام کرد که این کشور محموله‌های ذرت مقاوم در برابر حشرات MIR 162 را به دلیل آن که هنوز به بررسی ایمنی این گونه مشغول است، نپذیرفته است. بر اساس اعلام وزارت کشاورزی آمریکا، تا 28 نوامبر، حدود 3 میلیون تن از ذرت فروخته شده به چین مورد بازرسی قبل از ارسال قرار نگرفته بوده است. بر اساس اعلام اداره عمومی نظارت، بازرسی و تضمین کیفیت، شش محموله که مجموعاً شامل بیش از 180,000 تن ذرت بوده و در آنها گونه بدون مجوزی از ذرت پیدا شده است، پذیرفته نشده و بازگردانده شده است.

بر اساس اظهارات امروز تحلیل‌گر کامن‌ولث بانک استرالیا (Commonwealth Bank of Australia): «گمانه‌زنی‌های ادامه‌داری مبنی بر این که محموله‌های بیشتری از ذرت آمریکا از طرف چین به دلیل وجود نژادهای اصلاح ژنتیکی شده بدون مجوز، پذیرفته نشده یا نخواهد شد، وجود دارد.»

بی میجیا (Bi Meijia)، تحلیل‌گر ارشد وزارت کشاورزی در 6 دسامبر گفت: شرکت Syngenta AG از سال 2010 تا کنون چندین بار برای دریافت تأییدیه ذرت MIR 162 اقدام کرده است و هر بار به این شرکت گفته شده است که مواد و آمار و ارقام اظهار شده کافی نبوده است.

سویای تحویل ژانویه با 0.3 درصد کاهش به 13.40 دلار در هر سطل رسید. گندم تحویل مارس با 0.2 درصد افزایش به 6.42 دلار در هر سطل رسید.