بیشترین افزایش ذرت در سه هفته به دلیل صادرات فراوان آمریکا

پنج‌شنبه، 30 ژانویه 2014 – تحلیل‌گران گفتند که قراردادهای آتی ذرت آمریکا روز پنج‌شنبه، پس از آن که آمار دولت صادرات بیشتر از حد انتظار را نشان داد، 1.4 درصد افزایش یافت تا بزرگترین رشد خود طی سه هفته را تجربه کند.

سویا و گندم نیز هم‌زمان با انتشار نتایج قوی صادرات هفتگی این محصولات در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، در بورس شیکاگو افزایش یافتند تا از سطوح پایین چند روز اخیر خود فاصله بگیرند.

ذرت تحویل ماه مارس بورس شیکاگو با 6 سنت افزایش در قیمت 4.335 دلار در هر سطل بسته شد تا بالاترین سطح دو هفته گذشته را ثبت کند و نخستین دوره دوماهه رشد خود در طول یک سال و نیم گذشته را تجربه کند.

آمار وزارت کشاورزی آمریکا نشان داد که صادرکنندگان آمریکایی هفته گذشته 1.8 میلیون تن ذرت صادر کردند که بیشترین میزان در فصل بازرگانی کنونی 14-2013 به شمار می‌رود. خریدار بزرگ جهانی ذرت، ژاپن، 797,000 تن از این غله را خریداری کرد.

ریزش قیمت‌های اوائل این ماه به پایین‌ترین سطح 3 سال و نیم گذشته ذرت را در بازارهای جهانی رقابت‌پذیرتر کرد به گونه‌ای که تقاضای قوی باعث شد تا قراردادهای آتی از زمانی که مرز پایینی خود را در 10 ژانویه ثبت کرد به بعد، 6 درصد رشد کند.

قراردادهای آتی ذرت پیش از ثبت نقطه مقاومت میانگین متحرک 100روزه خود، بالاترین قیمت روز را با رسیدن به 4.345 دلار در هر سطل ثبت کردند.

قراردادهای آتی سویا تحویل ماه مارس در بورس شیکاگو روز را با 5.75 سنت افزایش و رسیدن به قیمت 12.75 دلار در هر سطل به پایان رساندند که پس از معاملات اوائل روز با قیمت‌های پایینی مانند 12.60 دلار، رشدی 0.5 درصدی را به دنبال داشت. قراردادهای آتی سویا به نقطه مقاومت میانگین متحرک 200روزه خود متمایل شدند.

صادرات 494,800 تن سویا از آمریکا کمتر از حدی انتظارات تحلیل‌گران در نظرسنجی رویترز بود اما برخی از بازرگانان خود را برای یک نتیجه به طور خالص منفی آماده می‌کردند زیرا واردکنندگان به سمت منابع تأمین برزیلی «سوق» پیدا می‌کنند.

افزایش قیمت قراردادهای آتی ذرت که با آمار مثبت صادرات سویا همراه شده بود کمک کرد تا قراردادهای آتی سویا نیز از پایین‌ترین سطوح 2 سال و نیم خود که در ساعات اولیه روز در پی انتشار آمار برداشت محصول در برزیل به ثبت رسیده بود، کنده شده و بالا بیایند.

در برزیل، بازدهی قوی در ماتو گروسو (Mato Grosso)، ایالت اصلی کشت سویای این کشور، باید برداشت بی‌سابقه محصول سویای این کشور در فصل زراعی 14-2013 را تضمین کند.

وابسته وزارت کشاورزی آمریکا در برزیل روز سه‌شنبه میزان محصول سویای 14-2013 برزیل را 89.5 میلیون تن برآورد کرده بود که از پیش‌بینی رسمی 89 میلیون تنی این وزارت‌خانه و نیز به میزان قابل توجهی از محصول 81.6 میلیون تنی سال گذشته بیشتر است.