ذخایر ذرت آمریکا و جهان به دلیل تقاضای قابل توجه جهانی، کاهش یافت

دو‌شنبه، 10 فوریه 2014 – آمریکا، به دلیل تقاضای جهانی قابل توجه، پیش‌بینی ذخایر ذرت داخلی این کشور و ذخایر جهانی ذرت در سال 2014 را به سطحی پایین‌تر از حد برآوردهای تحلیل‌گران کاهش داد.

وزارت کشاورزی آمریکا در گزارش امروز خود اعلام کرد: ذخایر داخلی این کشور پیش از برداشت محصول سال 2014 جمعاً به 1.481 میلیارد سطل، در مقایسه با پیش‌بینی 1.631 میلیارد سطل (41.4 میلیون تن) ماه ژانویه، خواهد رسید. تحلیل‌گرانی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کردند این مقدار را به طور میانگین، 1.62 میلیارد سطل برآورد کردند.

وزارت کشاورزی آمریکا پیش‌بینی خود از صادرات ذرت آمریکا را از 1.45 میلیارد سطل به 1.6 میلیارد سطل افزایش داد.

این وزارت‌خانه اعلام کرد: ذخایر جهانی ذرت در 30 سپتامبر 157.3 میلیون تن، در مقایسه با 160.23 میلیون تن پیش‌بینی ماه گذشته، خواهد بود. تحلیل‌گران شرکت کننده در نظرسنجی بلومبرگ به طور متوسط، انتظار 159.85 میلیون تن را داشتند.

بر اساس اعلام وزارت کشاورزی آمریکا: تولید جهان در این سال زراعی 966.63 میلیون تن، در مقایسه با 966.92 میلیون تن پیش‌بینی شده در ماه قبل، خواهد بود.

وزارت کشاورزی آمریکا قیمت ذرت سر زمین را در سال بازرگانی کنونی به طور متوسط 4.20 تا 4.80 دلار در هر سطل، در مقایسه با 4.10 تا 4.70 دلار در هر سطل برآورد شده در ماه گذشته، پیش‌بینی کرد.

پس از آن که برداشت محصول آمریکا در سال گذشته به رقم بی‌سابقه‌ای رسید، قراردادهای آتی ذرت در بورس شیکاگو در 12ماهه منتهی به 7 فوریه، با 37 درصد کاهش به 4.4425 دلار سقوط کرد.