سنگینی پیش‌بینی بارندگی بر روی قراردادهای آتی ذرت و سویای آمریکا

جمعه، 29 اوت 2014 – روز جمعه قراردادهای آتی ذرت و سویای آمریکا به دلیل پیش‌بینی بارندگی‌ها که اطمینان از برداشت فراوان هر دو محصول در پاییز امسال را تقویت کرد، در قیمت‌های پایین‌تری بسته شدند و تا مرز پایین‌ترین قیمت‌های این قراردادها نیز پیش رفتند.

قرارداد آتی سویای تحویل نوامبر در بورس شیکاگو (CBOT) – قرارداد با بیشترین معامله که محصولی را که در طول چند هفته آینده برداشت خواهد شد، پیگیری می‌کند – با 4.5 سنت کاهش در قیمت 10.2425 دلار در هر سطل بسته شد.

اگر چه قراردادهای محصول جدید افت کردند، اما قرارداد ماه پیش روی سپتامبر به دلیل عرضه محدود در بازار نقدی، با 15.75 سنت افزایش به قیمت 10.8950 دلار در هر سطل رسید.

قرارداد آتی ذرت تحویل دسامبر در بورس شیکاگو با 4.5 سنت کاه در قیمت 3.6475 دلار در هر سطل بسته شد. این قیمت‌ها در طول روز به 3.6250 دلار نیز رسید که اندکی بیشتر از قیمت 3.58 دلار – پایین‌ترین قیمت این قرارداد که اوائل این ماه ثبت شد – بود.

چشم‌انداز عرضه فراوان جهانی به عنوان وزنه‌ای بر روی بازار عمل می‌کند. شورای بین‌المللی غلات (IGC) پیش‌بینی خود از تولید ذرت جهان در سال 15-2014 را با 4 میلیون تن افزایش به 973 میلیون تن رساند.

قراردادهای آتی ذرت CBOT در طول هفته با 1.4 درصد کاهش مواجه شدند اما در طول ماه رشدی 0.9 درصدی را تجربه کردند.

قراردادهای آتی سویا CBOT در طول هفته 6.51 درصد کاهش پیدا کردند و در ماه اوت با 11.0 درصد افت مواجه شدند که چهارمین ماه پیاپی زیان آنها بود.