بیشترین افت ذرت در پنج هفته به دلیل محصول فراوان؛ افت سویا

جمعه، 10 اکتبر 2014 – قراردادهای آتی ذرت پس از آن که گزارش رسمی دولت نشان از محصول فراوان بی‌سابقه در آمریکا که به مازاد این دانه خواهد افزود و قیمت‌های جهانی غذا را کاهش خواهد داد، داشت، با بیشترین افت از سپتامبر به بعد مواجه شد. سویا بیشترین افت را در طول دو ماه شاهد بود.

وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) امروز اعلام کرد که ذخایر ذرت در 31 اوت آینده به 2.081 میلیارد سطل خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی قبلی 2.002 میلیارد سطل (50.82 میلیون تن) انجام شده در ماه سپتامبر بیشتر خواهد بود. بنا بر اعلام USDA، کشاورزان آمریکایی مقدار بی‌سابقه 14.475 میلیارد سطل ذرت را در سال جاری برداشت خواهند کرد که نسبت به مقدار برآورد شده 14.395 میلیارد سطل در ماه گذشته بیشتر خواهد بود.

دو سال پس از آن که بدترین خشک‌سالی آمریکا در طول یک قرن، میزان تولید را کاهش داد و قیمت‌ها را به بالاترین حد تاریخ خود فرستاد، بارندگی و دمای معتدل در طول چهار ماه گذشته شرایط رشد مطلوبی را ایجاد کرد. در ماه سپتامبر به دلیل آن که قیمت لبنیات، غلات، روغن‌های خوراکی و شکر با توجه به دورنمای افزایش تولید، کاهش پیدا کرد، قیمت‌های جهانی غذا برای ششمین ماه پیاپی سقوط کرد که طولانی‌ترین دوره افت قیمت‌ها از سال 2009 به بعد به شمار می‌رود.

قراردادهای آتی ذرت تحویل دسامبر در ساعت 1:15 ب.ظ. در بورس شیکاگو (CBOT) با 3.1 درصد کاهش در قیمت 3.34 دلار در هر سطل بسته شد که بیشترین افت برای فعال‌ترین قرارداد از 3 سپتامبر به بعد است. این دانه امسال 21 درصد افت کرده است.

در 1 اکتبر، ذرت قیمت 3.1825 دلار را ثبت کرد که پایین‌ترین قیمت از 22 سپتامبر 2009 به بعد بود.

تولید جهانی

بنا به اعلام USDA، تولید جهانی ذرت در سال زراعی آغاز شده از 1 اکتبر، 990.69 میلیون تن خواهد بود که از پیش‌بینی 987.52 میلیونی ماه گذشته بیشتر است. ذخایر جهانی در پایان سال بازرگانی 190.58 میلیون تن خواهد بود که از پیش‌بینی قبلی 189.91 میلیونی، بیشتر است.

سازمان غذا و کشاورزی (FAO) سازمان ملل دیروز اعلام کرد که شاخص 55 قلم غذایی در ماه سپتامبر 2.6 درصد نسبت به ماه اوت افت کرد تا به 191.5 واحد برسد که کمترین میزان از سال 2010 به بعد است.

قراردادهای آتی سویای تحویل نوامبر 2.1 درصد سقوط کرد تا به 9.225 دلار در هر سطل برسد که بیشترین افت از 1 اوت به بعد به شمار می‌رود. این دانه روغنی، که برای تولید خوراک دام، روغن خوراکی و سوخت استفاده می‌شود، امسال 29 درصد افت کرده است.

محصول بی‌سابقه

وزارت کشاورزی آمریکا پس از تکمیل سومین دور آمارگیری از کشاورزان و مزارع اعلام کرد که کشاورزان این کشور مقدار بی‌سابقه 3.927 میلیارد سطل محصول سویا برداشت خواهند کرد که آن را می‌توان با مقدار برآورد شده 3.913 میلیارد سطل در ماه سپتامبر و محصول 3.358 میلیارد سطلی سال گذشته مقایسه کرد.

به گفته USDA، تولید جهانی سویا در سال زراعی که از 1 اکتبر آغاز شده است به 311.2 میلیون تن خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی قبلی 311.1 میلیون تن، افزایش نشان می‌دهد. ذخایر جهانی سویا پیش از آغاز برداشت سال 2015 در نیم‌کره شمالی به مقدار بی‌سابقه 90.67 میلیون تن نسبت به مقدار 66.49 میلیون تن سال جاری، افزایش پیدا خواهد کرد.