افت غلات به دلیل پیشرفت سریع کشت در آمریکا؛ افزایش سویا

پنج‌شنبه، 16 مه 2013 - بر اساس نشانه‌هایی مبنی بر این که آب و هوای گرم و خشک به کشاورزان آمریکا اجازه خواهد داد تا به کشت مزارع که به دلیل آب و هوای سرد و مرطوب ماه آوریل دچار وقفه شده بود، شتاب ببخشند، ذرت بیشترین افت خود طی بیش از یک ماه گذشته را شاهد بود و گندم به کمترین مقدار شش هفته گذشته سقوط کرد. سویا افزایش یافت.

افزایش قیمت ذرت به دلیل امکان کاهش محصول آمریکا؛ افزایش سویا و گندم

دو‌شنبه، 13 مه 2013 - ذرت به دلیل گمانه‌زنی در خصوص این که آب و هوای مرطوب پایدار در بخش‌هایی از منطقه میدوست، کمربند ذرت آمریکا، کشت مزارع را با تأخیر مواجه خواهد کرد و محصول ذرت این کشور را کاهش خواهد داد، افزایش یافت. سویا و گندم نیز افزایش پیدا کردند.

لن‌ورث برآورد برداشت ذرت برزیل پس از بارندگی‌های آوریل را افزایش می‌دهد

چهار‌شنبه، 08 مه 2013 - روز چهارشنبه، مؤسسه پیش‌بینی محصول لن‌ورث (Lanworth)، به دنبال بارندگی‌های شدید ماه آوریل در مناطق اصلی تولید ذرت، برآورد خود از تولید ذرت در برزیل را در حدود 2 درصد افزایش داد.

شدیدترین افت ذرت سفید آفریقای جنوبی طی چهار ماه همزمان با افت قیمت در آمریکا

دو‌شنبه، 06 مه 2013 - قراردادهای آتی ذرت سفید آفریقای جنوبی به دنبال افت قیمت این کالا در آمریکا به دلیل پیش‌بینی این که پس از بارندگی‌های شدید اخیر، بخش‌هایی از آمریکا مزارع خشک خواهند شد و کشت تسهیل خواهد شد، بیشترین افت را در بیش از چهار ماه گذشته شاهد بود.

ذرت و گندم در مسیر بهترین هفته از ژوئیه گذشته به دلیل نگرانی درباره محصول در آمریکا

جمعه، 03 مه 2013 - ذرت و گندم به دلیل آن که کشت مزارع در آمریکا، بزرگترین صادر کننده غلات جهان، کند شده است و وضعیت محصول به دلیل آب و هوای مرطوب رو به وخامت گذاشته است در مسیر بیشترین افزایش هفتگی خود از ماه ژوئیه گذشته تا به حال قرار گرفتند. سویا نیز با افزایش قیمت مواجه شد.

کاهش دورنمای تولید ذرت آمریکا به میزان 30 میلیون سطل از جانب لنوورث

چهارشنبه، 01 مه 2013 - لنوورث (Lanworth)، بخش پژوهش و پیش‌بینی محصولات کشاورزی تامسون و رویترز، روز چهارشنبه برآورد خود از میزان تولید ذرت آمریکا را به دلیل آب و هوای مرطوب که احتمالاً مساحت زیر کشت را در بهار امسال کاهش خواهد داد، تعدیل کرد.

توقف روند صعودی ذرت به دلیل فروش مزرعه‌داران

سه‌شنبه، 30 آوریل 2013 - قراردادهای آتی ذرت به دلیل گمانه‌زنی در خصوص افزایش فروش غله برداشت شده در سال 2012 از طرف مزرعه‌داران و تعدیل وقفه ایجاد شده در کشت محصول امسال به کمک آب و هوای خشک، از بالاترین قیمت چهار هفته خود افت پیدا کرد. سویا نیز کاهش یافت در حالی که گندم با افزایش قیمت مواجه شد.

بیشترین افزایش ذرت آفریقای جنوبی در دو ماه به دلیل افزایش ناگهانی قیمت‌ها در آمریکا

سه‌شنبه، 30 آوریل 2013 - قراردادهای آتی ذرت آفریقای جنوبی، به دنبال افزایش قیمت ذرت در آمریکا در نتیجه گزارش دولت که حاکی از کند شدن کشت به دلیل آب و هوای سد و بارانی بود، بیشترین افزایش را در بیش از دو ماه گذشته شاهد بود.

27

دوشنبه، 29 آوریل 2013 - آفریقای جنوبی، بزرگترین تولیدکننده ذرت این قاره، در فصل جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، که محموله‌های صادراتی بیشترین مقدار خود طی حداقل نه سال را داشتند، 27 درصد کمتر صادر کرده است.

کندترین سرعت کشت ذرت در آمریکا تا به حال

دوشنبه، 29 آوریل 2013 - بر اساس آمار دولتی منتشر شده در روز دوشنبه، بارندگی‌های منطقه مرکزی غرب آمریکا، هفته گذشته از کار مزرعه‌داران را در مزارع جلوگیری کرد و منجر به کندترین سرعت کشت ذرت تا کنون شد.