مدیرعامل جدید زرین ذرت منصوب شد

طی مراسمی با حضور دکتر مهدی آزادواری، مدیرعامل هلدینگ صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین مدیرعامل جدید شرکت زرین ذرت شاهرود معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین، در این مراسم یدالله دهقانی بعنوان مدیرعامل جدید شرکت زرین ذرت معرفی و از زحمات جایروندی، مدیر عامل پیشین این شرکت قدردانی شد.
شایان ذکر است که شرکت زرین ذرت از شرکت های تابعه هلدینگ صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین است که در زمینه تولید گلوکز، گلوتن، نشاسته و جوانه ذرت فعالیت دارد.