بازدید دکتر آزادواری از قند نیشابور

دکتر مهدی آزادواری، مدیرعامل هلدینگ صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به همراه اعضا هیات مدیره از شرکت قند نیشابور بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین، در این بازدید دکتر شهراسبی، مدیرعامل شرکت قند نیشابور با ارائه گزارشی آخرین وضعیت تولید و فروش شرکت را توضیح داد.
قند نیشابور که با نماد قنیشا در بازار سرمایه نیز حضور دارد یکی از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین است.
شایان ذکر است که شرکت قند نیشابور در سال ۱۳۴۸ در راستای تولید قند از چغندر قند و تصفیه شکر خام احداث شد.