هلدینگ صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران شد

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با ارسال نامه ای به مدیرعامل هلدینگ صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین از عضویت در این کانون خبر داد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین، در این نامه خطاب به دکتر مهدی آزادواری آمده است:
پس از بررسی مدارک، تایید و موافقت اعضای هیات مدیره کانون در یکصد و نود و یکمین جلسه این کانون با عضویت آن هلدینگ موافقت شد.