امکان کاهش 10 درصدی صادرات برنج باسماتی هند در 15-2014 به دلیل ممنوعیت واردات از جانب ایران

جمعه، 20 فوریه 2015 – منابع محلی با نقل قول سخنان مدیر انجمن سراسری صادرکنندگان برنج هند (AIREA) اعلام کردند که صادرات برنج باسماتی هند در سال مالی 15-2014 (آوریل تا مارس) احتمال دارد تا حدود 10 درصد کاهش پیدا کند و از 3.57 میلیون تن در سال مالی 14-2013 به 3.2 میلیون تن برسد.

ادامه مطلب...

پیش‌بینی تولید 103.04 میلیون تن برنج در سال 15-2014 و کاهش 3 درصدی آن نسبت به سال گذشته از جانب دولت هند

چهار‌شنبه، 18 فوریه 2015 – بر اساس بیانیه وزارت کشاورزی هند، دولت این کشور در دومین پیش‌برآورد خود از میزان محصولات عمده این کشور، میزان تولید برنج هند در سال بازرگانی 15-2014 (اکتبر 2014 تا سپتامبر 2015) را حدود 103.04 میلیون تن برآورد کرده است که 3 درصد نسبت به میزان برآوردی 106.65 میلیون تن تولید سال 14-2013 کمتر است.

ادامه مطلب...

پیش‌بینی تجارت جهانی 41.6 میلیون تن برنج در سال 2015 از جانب IGC

جمعه، 23 ژانویه 2015 – شورای بین‌المللی غلات (IGC) برآورد کرده است که تجارت جهانی برنج در سال 2015 حدود 41.6 میلیون تن باشد که اندکی نسبت به مقدار 42 میلیون تن سال 2014 کمتر است زیرا انتظار می‌رود کاهش واردات کشورهای خاور دور مانند چین، اندونزی و فیلیپین با افزایش واردات کشورهای مناطق دیگر از جمله آفریقا جبران شود.

ادامه مطلب...

پیش‌بینی تجارت جهانی 42.6 میلیون تن در سال 2015 از جانب USDA

جمعه، 16 ژانویه 2015 – وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) در گزارش ماه ژانویه دورنمای برنج خود پیش‌بینی کرده است که تجارت جهانی برنج در سال 2015 تقریباً بدون تغییر نسبت به سال گذشته در حدود 42.6 میلیون تن باشد که به دلیل احتمال خرید قابل توجه چین و آفریقای سیاه (Sub-Saharan) و منابع قابل صادرات فراوان در اغلب کشورهای صادرکننده برنج در آسیا و آمریکای جنوبی، اندکی نسبت به پیش‌بینی 41.9 میلیون تن ماه گذشته بیشتر است.

ادامه مطلب...

پیش‌بینی تولید جهانی 475.5 میلیون تن برنج سفید شده در سال 15-2014 از جانب USDA

جمعه، 16 ژانویه 2015 – وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) در گزارش ماه ژانویه دورنمای برنج خود، تولید جهانی برنج سفید شده را حدود 475.5 میلیون تن پیش‌بینی کرده است که 1.46 میلیون تن نسبت به میزان برآوردی 476.96 میلیون تنی تولید سال 14-2013 کمتر، اما اندکی نسبت به برآورد 475.2 میلیون تنی ماه پیش این وزارت‌خانه بیشتر است.

ادامه مطلب...

افت 4 درصدی ماهیانه شاخص جهانی قیمت برنج فائو تا سطح 224 واحد در دسامبر 2014

جمعه، 09 ژانویه 2015 – شاخص عمومی قیمت برنج فائو (FAO) به دلیل افت تمامی شاخص‌های فرعی آن از جمله شاخص‌های برنج هندی باکیفیت و هندی کیفیت پایین و همچنین برنج معطر و برنج ژاپونیکا، در دسامبر 2014 با حدود 224 واحد کاهش پیدا کرد که 4 درصد نسبت به 233 واحد نوامبر 2014 کمتر بود.

ادامه مطلب...

افت 26 درصدی سالیانه صادرات برنج باسماتی هند در شش‌ماهه نخست سال مالی 15-2014

جمعه، 05 دسامبر 2014 – بر اساس اعلام منابع وزارت بازرگانی هند، این کشور در شش‌ماهه نخست سال مالی 15-2014 (آوریل – مارس) حدود 1.4 میلیون تن برنج باسماتی صادر کرده است که 26 درصد نسبت به 1.9 میلیون تن مدت مشابه سال مالی قبل از آن، کمتر است.

ادامه مطلب...

برآورد افت اندک تولید جهانی برنج در سال 15-2014 تا سطح 496.3 میلیون تن از جانب فائو

پنج‌شنبه، 06 نوامبر 2014 – سازمان غذا و کشاورزی (FAO) سازمان ملل برآورد کرده است که تولید جهانی برنج در سال 15-2014 با اندکی کاهش به حدود 496.3 میلیون تن نسبت به تولید 498.1 میلیون تن سال گذشته برسد و تقریباً نسبت به برآورد قبلی 496.4 میلیون تنی این سازمان تغییری ندارد.

ادامه مطلب...

پیش‌بینی تجارت جهانی 41.2 میلیون تنی برنج در سال 2014 از جانب USDA

پنج‌شنبه، 16 اکتبر 2014 – وزارت کشاورزی آمریکا (USDA)، تجارت جهانی برنج در سال 2014 را 41.2 میلیون تن، 5 درصد بیشتر از 39.35 میلیون تن سال 2013 و تقریباً معادل پیش‌بینی 41.25 میلیون تنی ماه پیش خود، پیش‌بینی کرده است.

ادامه مطلب...

پیش‌بینی تولید جهانی 475.5 میلیون تنی برنج کوبیده در سال 15-2014 از جانب USDA

پنج‌شنبه، 16 اکتبر 2014 – وزارت کشاورزی آمریکا (USDA)، در گزارش دورنمای برنج اکتبر خود پیش‌بینی کرده است که تولید جهانی برنج کوبیده در سال 15-2014 حدود 475.5 میلیون تن باشد که اندکی از برآورد 476.1 میلیون تنی سال 14-2013 کمتر و اندکی از برآورد 477 میلیون تنی این وزارت‌خانه در ماه گذشته کمتر است. وزارت کشاورزی آمریکا این کاهش در تولید جهانی برنج را به بازدهی میانگین کمتر مرتبط می‌داند.

ادامه مطلب...