پیش‌بینی تولید جهانی 475.5 میلیون تنی برنج کوبیده در سال 15-2014 از جانب USDA

پنج‌شنبه، 16 اکتبر 2014 – وزارت کشاورزی آمریکا (USDA)، در گزارش دورنمای برنج اکتبر خود پیش‌بینی کرده است که تولید جهانی برنج کوبیده در سال 15-2014 حدود 475.5 میلیون تن باشد که اندکی از برآورد 476.1 میلیون تنی سال 14-2013 کمتر و اندکی از برآورد 477 میلیون تنی این وزارت‌خانه در ماه گذشته کمتر است. وزارت کشاورزی آمریکا این کاهش در تولید جهانی برنج را به بازدهی میانگین کمتر مرتبط می‌داند.

وزارت کشاورزی آمریکا سطح زیر کشت برنج در جهان را در سال 15-2014 حدود 161 میلیون هکتار پیش‌بینی می‌کند که به دلیل افزایش مورد انتظار سطح زیر کشت برنج در برزیل، کامبوج، چین، اندونزی، فیلیپین، و آمریکا، اندکی نسبت به سال گذشته بیشتر است. این وزارت‌خانه میانگین بازدهی جهانی را 4.4 تن در هر هکتار (بر مبنانی برنج شلتوک) پیش‌بینی کرده است که تغییر چندانی نسبت به سال گذشته ندارد.

بر اساس آخرین برآوردها، USDA انتظار دارد تولید هند، سری لانکا و پاکستان به دلیل بارندگی‌های کمتر و شرایط آب و هوایی نامساعد، کاهش پیدا کند. اما تولید کمتر این کشورها احتمالاً با افزایش تولید در تانزانیا، روسیه و آمریکا جبران می‌شود.

وزارت کشاورزی آمریکا مصرف جهانی برنج در سال 15-2014 را 481.7 میلیون تن برآورد می‌کند که 1 درصد نسبت به 476.9 میلیون تن سال گذشته بیشتر و اندکی از پیش‌بینی 481.8 میلیون تنی ماه گذشته این وزارت‌خانه کمتر است. وزارت کشاورزی آمریکا انتظار دارد مصرف در سال 15-2014 به میزان 6.2 میلیون تن نسبت به تولید بیشتر باشد. انتظار می‌رود عمده افزایش مصرف برنج در بنگلادش، برمه، چین، هند، اندونزی، فیلیپین و آمریکا باشد.

این وزرات‌خانه ذخایر پایانی جهانی برنج در سال 15-2014 را حدود 104.2 میلیون تن برآورد می‌کند که به دلیل افت احتمالی در ذخایر هند، 5 درصد نسبت به 109.3 میلیون تن سال گذشته کمتر و اندکی نسبت به برآورد 105.1 میلیون تنی ماه پیش کمتر است. این وزرات‌خانه نسبت ذخایر به مصرف جهانی برنج در سال 15-2014 را 21.6 درصد برآورد می‌کند که از 23.2 درصد سال گذشته کمتر است.