افت 4 درصدی ماهیانه شاخص جهانی قیمت برنج فائو تا سطح 224 واحد در دسامبر 2014

جمعه، 09 ژانویه 2015 – شاخص عمومی قیمت برنج فائو (FAO) به دلیل افت تمامی شاخص‌های فرعی آن از جمله شاخص‌های برنج هندی باکیفیت و هندی کیفیت پایین و همچنین برنج معطر و برنج ژاپونیکا، در دسامبر 2014 با حدود 224 واحد کاهش پیدا کرد که 4 درصد نسبت به 233 واحد نوامبر 2014 کمتر بود.

شاخص فرعی برنج معطر بیشترین افت را با 24 واحد، یا 11 درصد، و رسیدن از 211 واحد در نوامبر 2014 به 187 واحد در دسامبر 2014 شاهد بود. بر اساس آمار فائو، این افت بزرگترین افت از نوامبر 2007 به بعد به شمار می‌آید. شاخص فرعی ژاپونیکا با حدود 2 درصد یا 6 واحد کاهش از 289 واحد در ماه گذشته به 283 واحد رسید. شاخص فرعی هندی باکیفیت با 4 واحد یا حدود 2 درصد کاهش از 199 واحد به 195 واحد در دسامبر 2014 رسید. شاخص هندی کیفیت پایین با 9 واحد، یا 4.5 درصد، کاهش از 200 واحد در ماه گذشته به 191 واحد رسید.

 

 

شاخص عمومی قیمت برنج فائو در ژانویه تا دسامبر 2014 به طور میانگین 235 واحد بوده که اندکی نسبت به 233 واحد مدت مشابه سال 2013 بیشتر بوده است. شاخص فرعی برنج هندی باکیفیت حدود 5.7 درصد و شاخص فرعی برنج کیفیت پایین حدود 11 درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کردند. شاخص فرعی برنج معطر نیز حدود 5 درصد نسبت به سال 2013 کاهش پیدا کرد. با این حال، شاخص برنج ژاپونیکا حدود 15.6 درصد نسبت به سال 2013 افزایش پیدا کرد.

بر اساس اعلام فائو، قیمت‌های صادراتی برنج با منشاء کشورهای آسیایی مانند ویتنام، هند و پاکستان در دسامبر 2014 به دلیل عرضه بیشتر در نتیجه برداشت جدید و رقابت شدید میان آنها، افت کرد. با این حال، قیمت‌های صادراتی برنج تایلند در طول این ماه به طور نسبی ثابت ماند. قیمت‌های صادراتی برنج آمریکا افت کرد و قیمت‌های صادراتی برنج اوروگوئه بدون تغییر باقی ماند.

در طول دسامبر 2014، میانگین قیمت‌های صادراتی برنج تایلند 100 درصد شکسته بدون تغییر در حدود 427 دلار در هر تن باقی ماند؛ برنج 5 درصد شکسته تایلند نیز بدون تغییر در قیمت 418 دلار در هر تن بود؛ قیمت‌های برنج نیم‌جوش (Parboiled) تایلند، برنج 25 درصد شکسته تایلند، برنج معطر تایلند و برنج A1 Super تایلند با اندکی کاهش به ترتیب به 418 دلار در هر تن، 398 دلار در هر تن، 1,058 دلار در هر تن و 332 دلار در هر تن رسید.

قیمت‌های صادراتی برنج 25 درصد شکسته ویتنام و هند به ترتیب با 6 درصد و 3 درصد کاهش نسبت به ماه گذشته، به 355 دلار در هر تن و 350 دلار در هر تن رسید. قیمت‌های صادراتی برنج 25 درصد شکسته پاکستان نیز با 6 درصد کاهش به 331 دلار در هر تن رسید. قیمت‌های صادراتی برنج آمریکا با 4 درصد کاهش به 518 دلار در هر تن رسید. با این حال، قیمت‌های صادراتی برنج اوروگوئه بدون تغییر در حدود 600 دلار در هر تن باقی ماند.