پیش‌بینی تولید جهانی 475.5 میلیون تن برنج سفید شده در سال 15-2014 از جانب USDA

جمعه، 16 ژانویه 2015 – وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) در گزارش ماه ژانویه دورنمای برنج خود، تولید جهانی برنج سفید شده را حدود 475.5 میلیون تن پیش‌بینی کرده است که 1.46 میلیون تن نسبت به میزان برآوردی 476.96 میلیون تنی تولید سال 14-2013 کمتر، اما اندکی نسبت به برآورد 475.2 میلیون تنی ماه پیش این وزارت‌خانه بیشتر است.

 

 

بر اساس گزارش این وزارت‌خانه، عمده افت تولید امسال به دلیل کاهش قابل انتظار در تولید برنج آسیای جنوبی است. وزارت کشاورزی آمریکا پیش‌بینی می‌کند که آسیای شرقی و آسیای جنوب‌شرقی محصول بی‌سابقه‌ای را در سال 15-2014 برداشت کنند. از سوی دیگر، در حالی که انتظار می‌رود تولید آمریکای جنوبی افزایش پیدا کند، پیش‌بینی می‌شود تولید آفریقای سیاه (Sub-Saharan) تا حدودی کاهش داشته باشد.

وزارت کشاورزی آمریکا سطح زیر کشت جهانی برنج در سال 15-2014 را حدود 160.6 میلیون هکتار برآورد می‌کند که تا حدودی نسبت به سال گذشته کمتر است. این وزارت‌خانه پیش‌بینی کرده است که بازدهی میانگین جهانی 4.41 تن در هر هکتار (بر مبنای برنج شلتوک) باشد که تقریباً نسبت به سال گذشته تغییر نداشته است.

بر اساس آخرین برآوردها، وزارت کشاورزی آمریکا انتظار دارد تولید گویان و پاراگوئه به دلیل افزایش قابل توجه سطح زیر کشت برنج شلتوک، بیشتر باشد. اما این افزایش تولید در این کشورها احتمالاً با افت تولید برزیل جبران خواهد شد. این وزارت‌خانه همچنین برای کوبا و جمهوری دومینیکن نیز تولید بیشتری را پیش‌بینی می‌کند. اما برآورد تولید آمریکا را بر اساس گزارش‌های رسمی مبنی بر کاهش نسبی بازدهی کاهش داده است.

وزارت کشاورزی آمریکا مصرف جهانی برنج در سال 15-2014 را در رقم بی‌سابقه 483.3 میلیون تن برآورد می‌کند که حدود 3.2 نسبت به سال گذشته بیشتر است اما تقریباً نسبت به برآورد ماه گذشته این وزارت‌خانه تغییری نکرده است. وزارت کشاورزی آمریکا پیش‌بینی می‌کند که در سال 15-2014 مصرف به اندازه 7.8 میلیون تن نسبت به تولید بیشتر باشد. عمده افزایش‌ها در مصرف در بنگلادش، برمه، چین، اندونزی و آمریکا پیش‌بینی شده است.

وزارت کشاورزی آمریکا ذخایر جهانی پایان دوره برنج در سال 15-2014 را 99 میلیون تن برآورد می‌کند که نسبت به مقدار 109.3 میلیون تن سال گذشته 9 درصد و به دلیل افت احتمالی در ذخایر برنج هند، اندونزی و تایلند، نسبت به برآورد 99.1 میلیون تنی ماه گذشته نیز اندکی کمتر است. با این وجود، USDA ذخایر برنج فیلیپین و آمریکا را بیشتر برآورد می‌کند. این وزارت‌خانه نسبت جهانی ذخایر به مصرف را برای سال 15-2014 در 20.5 درصد برآورد می‌کند که نسبت به مقدار 22.3 درصد سال گذشته کمتر است.