روند تغییر قیمت شکر تا پایان روز جمعه، 20 فوریه 2015

نمودار تغییرات قیمت قرارداد شکر خام تحویل مه، فعال‌ترین قرارداد شکر خام در بورس آیس (ICE)، تا تاریخ 20 فوریه 2015

ادامه مطلب...

افزایش زیان شکر خام تا پایین‌ترین سطح قیمت‌های سال 2010

جمعه، 20 فوریه 2015 – قراردادهای آتی شکر خام در بورس آیس (ICE) روز جمعه با بیش از 2 درصد افت به پایین‌ترین سطح در نزدیک به پنج سال گذشته رسید تا به دلیل فروش بر مبنای روند نمودارها برای سومین روز پیاپی سقوط کند.

ادامه مطلب...

روند تغییر قیمت شکر تا پایان روز جمعه، 13 فوریه 2015

نمودار تغییرات قیمت قرارداد شکر خام تحویل مه، فعال‌ترین قرارداد شکر خام در بورس آیس (ICE)، تا تاریخ 13 فوریه 2015

ادامه مطلب...

روند تغییر قیمت شکر تا پایان روز جمعه، 06 فوریه 2015

نمودار تغییرات قیمت قرارداد شکر خام تحویل مارس، فعال‌ترین قرارداد شکر خام در بورس آیس (ICE)، تا تاریخ 06 فوریه 2015

ادامه مطلب...

روند تغییر قیمت شکر تا پایان روز جمعه، 30 ژانویه 2015

نمودار تغییرات قیمت قرارداد شکر خام تحویل مارس، فعال‌ترین قرارداد شکر خام در بورس آیس (ICE)، تا تاریخ 30 ژانویه 2015

ادامه مطلب...

روند تغییر قیمت شکر تا پایان روز جمعه، 23 ژانویه 2015

نمودار تغییرات قیمت قرارداد شکر خام تحویل مارس، فعال‌ترین قرارداد شکر خام در بورس آیس (ICE)، تا تاریخ 23 ژانویه 2015

ادامه مطلب...

بزرگترین افت 11ماهه شکر خام

جمعه، 23 ژانویه 2015 – قراردادهای آتی شکر خام ضعیف‌ترین حرکت خود را در طول 11 ماه گذشته انجام دادند و روز جمعه که توفان فروش‌های تکنیکال رشد کل هفته را نقش بر زمین کرد، بیش از 5 درصد سقوز کردند. حجم معاملات در این بازار بالا بود.

ادامه مطلب...

روند تغییر قیمت شکر تا پایان روز جمعه، 16 ژانویه 2015

نمودار تغییرات قیمت قرارداد شکر خام تحویل مارس، فعال‌ترین قرارداد شکر خام در بورس آیس (ICE)، تا تاریخ 16 ژانویه 2015

ادامه مطلب...

تثبیت وضعیت شکر به دلیل رئال برزیل

جمعه، 16 ژانویه 2015 – قراردادهای آتی شکر خام روز جمعه در نزدیکی اوج پنج هفته خود در روز گذشته که به دلیل ارزش بالاتر رئال برزیل ایجاد شده بود، تثبیت شدند.

ادامه مطلب...

روند تغییر قیمت شکر تا پایان روز جمعه، 09 ژانویه 2015

نمودار تغییرات قیمت قرارداد شکر خام تحویل مارس، فعال‌ترین قرارداد شکر خام در بورس آیس (ICE)، تا تاریخ 09 ژانویه 2015

 

ادامه مطلب...