روند تغییر قیمت شکر تا پایان روز جمعه، 23 ژانویه 2015

نمودار تغییرات قیمت قرارداد شکر خام تحویل مارس، فعال‌ترین قرارداد شکر خام در بورس آیس (ICE)، تا تاریخ 23 ژانویه 2015

 

 

 

 

 

 

نمودار تغییرات قیمت قرارداد شکر سفید تحویل مارس، فعال‌ترین قرارداد شکر سفید در بورس لیف (Liffe)، تا تاریخ 23 ژانویه 2015