روند تغییر قیمت شکر تا پایان روز جمعه، 06 فوریه 2015

نمودار تغییرات قیمت قرارداد شکر خام تحویل مارس، فعال‌ترین قرارداد شکر خام در بورس آیس (ICE)، تا تاریخ 06 فوریه 2015

 

 

 

 

 

 

نمودار تغییرات قیمت قرارداد شکر سفید تحویل مه، فعال‌ترین قرارداد شکر سفید در بورس لیف (Liffe)، تا تاریخ 06 فوریه 2015