ذرت

corn

ذرت به عنوان یکی از مواد غذایی سرشار از نشاسته، ماده اولیه بسیاری از کارخانجات تولید مواد غذایی محسوب می‌شود. شرکت صادراتی زرین، با هدف تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های گروه توسعه صنایع بهشهر، به ویژه شرکت زرین ذرت شاهرود، اقدام به واردات دانه ذرت می‌کند.